Seksuaaliterveys yleisesti

Seksuaaliterveyden voidaan katsoa tarkoittavan kokonaisvaltaista hyvinvointia, jonka edellytys on positiivinen suhtautuminen omaan seksuaalisuuteen sekä oman kehon arvostaminen ja toisten ihmisten kunnioittaminen sekä vastuullinen seksuaalikäyttäytyminen.

Olennaisesti seksuaaliterveyteen kuuluvat myös oikeus seksuaaliasioita koskeviin tietoihin ja oikeus nauttia seksuaalielämästä sekä oikeus saada luottamuksellisia seksuaaliterveyspalveluja.

Seksuaalisuus on paljon enemmän kuin pelkkä seksi. Seksuaalisuus on olemassaolomme ydin; se näkyy kaikessa mitä teemme, tunnemme ja ajattelemme.

Seksuaalisuus kehittyy koko elämänkaaren ajan, siksi lapsen, nuoren, aikuisen ja ikäihmisen seksuaalisuus on kullakin omannäköisensä.

Terve seksuaalisuus on ehtymätön voimavara ja siksi sitä kannattaa hoitaa, helliä ja vaalia. Seksuaalisesti terve ihminen nauttii omasta seksuaalisuu- destaan koko elinikänsä.