Seksuaaliluennot

Sosiaali- ja terveysalla toimiville eri ammattiryhmille sekä erilaisten asiakasryhmien kanssa työskenteleville, jotka haluavat syventää seksuaalisuuteen liittyvää tietoutta ja saada tukea työhönsä seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Sosiaali- ja terveysalan henkilökunnan on huomioitava seksuaalioikeudet osana kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävää hoitotyötä. Seksuaaliterveyden maailmanjärjestö (World Association for Sexual Health, WAS) julkaisi Seksuaalioikeuksien julistuksen vuonna 1999, jonka pääkohdat ovat:

- Oikeus seksuaaliseen vapauteen.
- Oikeus seksuaaliseen itsemääräämiseen, loukkaamattomuuteen ja ruumiilliseen turvallisuuteen.
- Oikeus seksuaaliseen yksityisyyteen.
- Oikeus seksuaaliseen tasa-arvoon.
- Oikeus seksuaaliseen mielihyvään.
- Oikeus seksuaalisten tunteiden ilmaisuun.
- Oikeus vapaaseen seksuaaliseen liittymiseen.
- Oikeus tehdä vapaita ja vastuullisia valintoja lisääntymisestä. Oikeus tieteeseen perustuvaan tietoon seksuaalisuudesta.
- Oikeus kattavaan seksuaalikasvatukseen.
- Oikeus seksuaaliterveyspalveluihin.

Seksuaalioikeudet perustuvat ihmisoikeuksiin. Seksuaalioikeudet mahdollistavat oikeuden kokea mielihyvää tuottavaa seksuaalisuutta ja sallivat seksuaalisen hyvinvoinnin. Ne antavat ihmiselle luvan kysyä seksuaalisuuden merkityksestä sen hetkisessä elämäntilanteessa. Hyvän seksuaaliterveyden saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttävät kaikkien ihmisten seksuaalioikeuksien kunnioittamista, suojelemista ja toteuttamista.

Seksuaalisesti tyytyväinen ihminen kokee terveytensä ja vointinsa paremmaksi kuin seksuaalisesti tyytymätön ja sen vuoksi on erityisen tärkeää, että sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät pystyvät antamaan seksuaalioikeuksien mukaista tietoa ja neuvontaa seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Työyhteisön avoin keskustelu asiakasryhmien seksuaalisista tarpeista sekä lisätiedon hankkiminen helpottaa asian puheeksi ottamista itse asiakkaan kanssa. Keskustelujen onnistumiseksi työntekijältä vaaditaan teoreettista tietoa seksuaalisuuden erilaisista ilmenemismuodoista ja siihen vaikuttavien tekijöiden muutoksista.

Työntekijän tulee aloittaa keskustelu ja olla valmis keskustelemaan asiak- kaan kanssa seksuaalisuudesta, sillä se on perusta seksuaaliterveyden edistämiselle. Työntekijän kokema oma epävarmuus on suurin este keskustelulle. Näihin tilanteisiin ja keskusteluihin seksuaaliluentopalvelumme vastaa räätälöimällä luennot juuri Teidän ammattiryhmäänne (lääkärit, fysioterapeutit, sairaanhoitajat, lähihoitajat jne.) tai asiakaskuntaanne (kehitysvammaiset, ikääntyneet, vammautuneet, nuoret jne.) vastaavaksi.

Luentoja järjestetään eri kokoisille ryhmille. Ole yhteydessä niin suunnitellaan juuri Teidän tarpeitanne vastaava luento.

Seksuaaliluentomme hinnasto:
Pieni ryhmä (2 – 5 hlö) 150€ / 60 min. (alv 0%) sis. pohjatyön
Suuri ryhmä (yli 6 hlö) 210€ / 90 min. (alv 0%) sis. pohjatyön

Hintoihin ei lisätä matka- tai muita kuluja Oulun alueella.